V1.0
查询关键词字:   
如何进行域名批量查询注册

您可以登录 域名注册-》域名批量查询,批量注册


1、点击“域名注册”
 
 
2、点击“域名批量查询批量注册
 
 
3、输入您要查询的域名,选择要查询的域名后缀,点“查询”(注意查询域名不得超过5个域名)
 
 
4、进行“批量注册域名”,也可以单独注册某个域名
 
 
5、填写注册资料,点“确定信息,并进入下一步”
 
 
6、核对您的资料,确定无误再点“确定信息,并进入下一步”
 
 
7、恭喜您:定单提交成功,选择支付方式进行交费就可以了